top of page

- ข้าวเกรียบกุ้งชนิดไม่ทอด ตราจินเฮง

น้ำหนัก 500 กรัม

- เพื่อความอร่อยอีกระดับ แนะนำทานคู่กับน้ำพริกเผาหรือซอสมะเชือเทศ

- แนะนำให้ใช้กระทะไฟฟ้าในการทอด เพื่อที่จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม

 

วิธีการตรวจสอบความร้อนของน้ำมันที่ใช้ทอด:

- ทดลองใส่แผ่นข้าวเกรียบ 1 แผ่นลงทอด ถ้าใส่แล้วจมนิ่ง แสดงว่ายังร้อนไม่พอ ถ้าใส่แล้วพองทันทีและไหม้เร็วแสดงว่าไฟแรงเกินไป

- น้ำมันที่ร้อนพอเหมาะสมคือ ใส่แผ่นข้าวเกรียบแล้วจม และสักครู่ลอยขึ้นมาฟูขยายตัวเต็มทั้งแผ่น

แผ่นข้าวเกรียบดิบ รสกุ้ง

฿69.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget
    bottom of page